İcra Hukuku Nedir?

İcra Hukuku genel olarak gerçek ve tüzel kişilerin çeşitli nedenlerden kaynaklanan borçlarının kanun yoluyla tahsil edilmesini sağlayan hukuk dalını ifade etmektedir. Ancak buradaki borç kavramından yalnızca para borçları anlaşılmamalıdır. Zira İcra Hukukunda ilâmsız icra, ilâmlı icra, ödeme emri, ödeme emrine itiraz, menfi tespit ve istirdat davaları gibi uygulamaların yanında ihtiyati haciz ya da bir işin …

İcra Hukuku Nedir? Devamı »