Marka nedir?

Yazı İçeriği

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunundaki (m.4) tanımına göre marka “bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaret”tir.
Buradaki “işaret” ibaresi aslında kapsamı geniş tutmak üzere kanun koyucu tarafından bilinçli olarak tercih edilmektedir. Zira kelimelerin yanı sıra, şekiller, renkler, sesler ve hatta kokular dahi marka olarak kabul edilmekte ve tescil edilebilmektedir.
Dolayısıyla marka olarak nitelendirilen işaretin sağlaması gereken nitelik bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğerlerinden ayırabilmesi ve tescil edileceği sicilde gösterilebilir olmasıdır.

 

Marka tescili nedir?

 

Marka tescili ise markanın 6769 sayılı Kanunla sağlanan korumadan (m.7/1) yararlanması için Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tutulan sicile kayıt edilmesidir. Dolayısıyla bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerden ayıran işaretler marka olarak ifade edilebilmekle birlikte Kanunla sağlanan korumadan yararlanamayacak dolayısıyla 6769 sayılı Kanun kapsamında marka olarak nitelendirilmeyecektir.

Eskişehir Marka ve Patent Huku Eskişehir Avukat Oğuz ÖZDEMİR

Marka Davaları – Marka Hukukuna İlişkin Uygulamalar

 

Kurum Kararının İptali – YİDK İptal Davası
Markanın Kullanmamaya Bağlı İptali Davası
Marka Hakkına Tecavüzün Tespiti ve Durdurulması Davası
Marka Hakkına İlişkin Haksız Rekabetin Tespiti ve Durdurulması Davası
Menfi Tespit Davası – SMK m.154
Marka Hakkından Kaynaklanan Tazminat Davaları
Marka Hakkına İlişkin Cezai Hükümler
Ofisimiz
Marka Hukuku, tıpkı hukukun diğer alanları gibi, birçok Kanun ve Yönetmeliği içeren kapsamlı mevzuat ile benzer konularda daha önce verilmiş emsal yargı kararlarının irdelenmesini gerektirir.
Marka Hukuku gibi özellikle uzmanlık gerektiren alanlardaki yargılama süreçlerinde yapılan hata veya ihmaller telafisi imkânsız zararların oluşmasına sebep olacaktır. Bu sebeple tüm hak ve yetkilerinizin titizlikle korunabilmesi bakımından alanında uzman ve deneyimli avukatlardan hizmet almak sizin yararınıza olacaktır.
Ofisimiz, alanında uzman ve deneyimli avukatları ve olası uyuşmazlıkları ortaya çıkmadan engellemeyi amaç edinmiş vizyonuyla Marka Hukukunda ihtiyaçlarınıza hızlı ve en doğru cevabı verecek çözümler üretmektedir.

Hukuk Büromuz Hakkında
Hukuk ofisimiz müvekkillerine yalnızca dava vekilliği hizmeti sunmamakta, olası uyuşmazlıkları ortaya çıkmadan engellemeyi amaç edinmiş vizyonuyla müvekkillerini hak ve menfaatleri konusunda en doğru biçimde yönlendirerek ülkemizde hukuk okur yazarlığı konusunda bilinç oluşturulmasını amaçlamaktadır.
Son Eklenen Yazılar
Sosyal Medya

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec 

NFT Collections
Connected with us
Call Now Button