Marka Vekilliği Nedir?

Yazı İçeriği

Marka Vekili, Türk Patent ve Marka Kurumu Vekiller Siciline kayıtlı; üçüncü kişiler adına marka, tasarım, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı başvurusu yapmaya yetkili kişilerdir.

 

Marka Nedir?

Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.

 

Tasarım Nedir?

Kanundaki genel tanımıyla tasarım; ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür.

 

Coğrafi İşaret/Geleneksel Ürün Adı Nedir?

Belirgin bir özelliği, unvanı ya da başka nitelikleri bakımından köken olarak yer aldığı bir yöre, alan, bölge ya da ulus ile özdeş haline gelmiş bir ürünü belirten isim ya da işaretler Coğrafi İşaret; coğrafi işaret kapsamına girmeyen ancak ilgili piyasada bir ürünü tarif etmek için geleneksel olarak en az otuz yıl süreyle kullanıldığı kanıtlanan adlar sair şartları sağlamak kaydıyla Geleneksel Ürün Adı olarak TürkPatent nezdinde tescil edilmektedir.

 

Marka tescili Nedir?

Marka tescili, markanın Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tutulan resmi sicile kayıt edilmesidir. Bir marka tescil edildiğinde 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde korunabilir hale gelmektedir.

 

Marka Tescili Neden Gereklidir?

Ticaret hayatında kullanılan her türlü işaretin marka olarak tescil edilmesi; hatta kullanılmadan önce tescilli markanın bulunup bulunmadığı yönünde araştırma yapılması lehte ya da aleyhte doğabilecek muhtemel hukuki uyuşmazlıkları engelleyecektir.

 

Tasarım Tescili Nedir?

Tasarım tescili, tasarımın Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tutulan resmi sicile kayıt edilmesidir. Bir tasarım tescil edildiğinde 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde korunabilir hale gelmektedir.

 

Tasarım Tescili Neden Gereklidir?

Yeni ve ayırt edici niteliği haiz tasarımların teknik çizimlerinin noterde kayıt ettirilmesi başta olmak üzere diğer basit ispat şekilleri etkin bir koruma sağlamamaktadır. Nitekim TürkPatent nezdinde tescil ettirilen tasarımlar sahibine, Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde, oldukça geniş hak ve yetkilerin bulunduğu 25 yıllık uzun koruma süresi bahşetmektedir.

 

Coğrafi İşaret/Geleneksel Ürün Adı tescili nedir?

Coğrafi İşaret/Geleneksel Ürün Adı tescili, bu işaretlerin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tutulan resmi sicile kayıt edilmesidir. Bu işaretler tescil edildiğinde 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde korunabilir hale gelmektedir.

 

Coğrafi İşaret/Geleneksel Ürün Adı Tescili Neden Gereklidir?

Coğrafi İşaret veya Geleneksel Ürün Adı tescili tek bir üreticinin haklarını değil, tescil bölgesindeki şartlara uygun üretim yapan ve pazarlayan herkesin ve nihayet tüketicilerin haklarını korumayı amaçlamaktadır.

 

Marka Vekilliği Hizmetleri

Marka, Tasarım, Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Başvuruları Öncesi Ön Araştırma ve Raporlama Hizmetleri

TÜRKPATENT Nezdinde Marka, Tasarım, Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Başvuruları ve Başvuruların Takibi

Başvurulara İlişkin Kurum Kararlarına İtiraz İşlemleri

Başvurulara Yapılan İtirazları Cevaplama, Yayımlanan Başvurulara veya Tescillere İtiraz Hizmetleri

Marka ve Tasarımlarla İlgili Yenileme Tarihleri Takibi ve Bildirimi Hizmetleri

Başvuru Sahiplerinin Unvan, Adres ve Sair Bilgilerinin Değiştirilmesi Hizmetleri

Hukuk Büromuz Hakkında
Hukuk ofisimiz müvekkillerine yalnızca dava vekilliği hizmeti sunmamakta, olası uyuşmazlıkları ortaya çıkmadan engellemeyi amaç edinmiş vizyonuyla müvekkillerini hak ve menfaatleri konusunda en doğru biçimde yönlendirerek ülkemizde hukuk okur yazarlığı konusunda bilinç oluşturulmasını amaçlamaktadır.
Son Eklenen Yazılar
Sosyal Medya

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec 

NFT Collections
Connected with us
Call Now Button