İcra Hukuku Nedir?

Yazı İçeriği

İcra Hukuku genel olarak gerçek ve tüzel kişilerin çeşitli nedenlerden kaynaklanan borçlarının kanun yoluyla tahsil edilmesini sağlayan hukuk dalını ifade etmektedir. Ancak buradaki borç kavramından yalnızca para borçları anlaşılmamalıdır. Zira İcra Hukukunda ilâmsız icra, ilâmlı icra, ödeme emri, ödeme emrine itiraz, menfi tespit ve istirdat davaları gibi uygulamaların yanında ihtiyati haciz ya da bir işin yaptırılması ve mal teslimi gibi konular da mevcuttur.

 

İlamlı İcra nedir?

İlamlı İcra genel olarak bir mahkeme kararının, mahkeme önünde yapılan sulh, kabul ya da noterden onaylı senetler gibi ilam ya da ilam niteliğinde belgelerin icrasını ifade eder.

 

İlamsız İcra nedir?

İlamsız İcra ise, İlamlı İcradan farklı olarak herhangi bir mahkeme kararına dayanmayan alacağa ilişkin başlatılan icra takibini ifade eder. İlamlı İcradan farklı olarak İlamsız İcrada; alacaklı açısından icra takibi başlatmak kolay olduğu gibi borçlu açısından da söz konusu takibe itiraz ve takibi durdurmak daha kolaydır.

 

İcra Takipleri / Davaları – İcra Hukukuna İlişkin Uygulamalar

  • İlamlı İcra Takibi
  • İlamsız İcra Takibi
  • Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile İcra Takibi
  • Rehinin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip
  • İcra Takibine İtiraz – Borca veya İmzaya İtiraz
  • Menfi Tespit ve İstirdat Davaları
  • İcra Takibine İtirazın İptali ve Kaldırılması Davaları
  • İhtiyati Haciz
  • Memur İşlemlerinin Şikayeti
  • Çocuk Teslimine İlişkin İş ve İşlemler

 

Ofisimiz

İcra Hukuku, tıpkı hukukun diğer alanları gibi, birçok Kanun ve Yönetmeliği içeren kapsamlı mevzuat ile benzer konularda daha önce verilmiş emsal yargı kararlarının irdelenmesini gerektirir.

İcra Hukuku gibi özellikle uzmanlık gerektiren alanlardaki yargılama süreçlerinde yapılan hata veya ihmaller telafisi imkânsız zararların oluşmasına sebep olacaktır. Bu sebeple tüm hak ve yetkilerinizin titizlikle korunabilmesi bakımından alanında uzman ve deneyimli avukatlardan hizmet almak sizin yararınıza olacaktır.

Ofisimiz, alanında uzman ve deneyimli avukatları ve olası uyuşmazlıkları ortaya çıkmadan engellemeyi amaç edinmiş vizyonuyla İcra Hukukunda ihtiyaçlarınıza hızlı ve en doğru cevabı verecek çözümler üretmektedir.

Hukuk Büromuz Hakkında
Hukuk ofisimiz müvekkillerine yalnızca dava vekilliği hizmeti sunmamakta, olası uyuşmazlıkları ortaya çıkmadan engellemeyi amaç edinmiş vizyonuyla müvekkillerini hak ve menfaatleri konusunda en doğru biçimde yönlendirerek ülkemizde hukuk okur yazarlığı konusunda bilinç oluşturulmasını amaçlamaktadır.
Son Eklenen Yazılar
Sosyal Medya

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec 

NFT Collections
Connected with us
Call Now Button