İş Hukuku Nedir?

Yazı İçeriği

İş Hukuku genel olarak işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili konuları ele alır. Kendi içerisinde Bireysel İş Hukuku ve Toplu İş Hukuku olarak ikiye ayrılsa da uyuşmazlıkların niceliği dikkate alındığında, uygulamada en çok Bireysel İş Hukuku davalarına rastlanılmaktadır.

 

İşçiler Bakımından İş Hukuku

İş Hukuku, işçilerin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi temel tazminat taleplerinin yanı sıra kötü niyet tazminatı, işe başlatmama tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti (UBGT), iş kazası tazminatı gibi her türlü alacaklarını kapsamaktadır. Diğer taraftan işe iade davası ve hizmet tespiti davaları işçiler bakımından önem arz eden davalardır.

 

İşverenler Bakımından İş Hukuku

İşverenler bakımından, İş Hukuku işçilere ilişkin özlük dosyaları dahil her türlü evrakın mevzuata ve güncel uygulamalara uygun hale getirilmesi ve işçiler tarafından verilen zararların tazmini, işçilerin açtığı davalardan ibarettir.

 

İşçi / İşveren Davaları – İş Hukukunda Bazı Uygulamalar

  • İşe İade Davası
  • Kıdem-İhbar Tazminatı Davası
  • İşçilik Alacakları Davası
  • Hizmet Tespiti Davası
  • İş Kazalarından Doğan Maddi ve Manevi Zararlara İlişkin Tazminat Davaları
  • Kötü niyet Tazminatı Davası

 

Ofisimiz

İş Hukuku, tıpkı hukukun diğer alanları gibi, birçok Kanun ve Yönetmeliği içeren kapsamlı mevzuat ile benzer konularda daha önce verilmiş emsal yargı kararlarının irdelenmesini gerektirir.

İş Hukuku gibi özellikle uzmanlık gerektiren alanlardaki yargılama süreçlerinde yapılan hata veya ihmaller telafisi imkânsız zararların oluşmasına sebep olacaktır. Bu sebeple tüm hak ve yetkilerinizin titizlikle korunabilmesi bakımından alanında uzman ve deneyimli avukatlardan hizmet almak sizin yararınıza olacaktır.

Ofisimiz, alanında uzman ve deneyimli avukatları ve olası uyuşmazlıkları ortaya çıkmadan engellemeyi amaç edinmiş vizyonuyla İş Hukukunda ihtiyaçlarınıza hızlı ve en doğru cevabı verecek çözümler üretmektedir.

Hukuk Büromuz Hakkında
Hukuk ofisimiz müvekkillerine yalnızca dava vekilliği hizmeti sunmamakta, olası uyuşmazlıkları ortaya çıkmadan engellemeyi amaç edinmiş vizyonuyla müvekkillerini hak ve menfaatleri konusunda en doğru biçimde yönlendirerek ülkemizde hukuk okur yazarlığı konusunda bilinç oluşturulmasını amaçlamaktadır.
Son Eklenen Yazılar
Sosyal Medya

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec 

NFT Collections
Connected with us
Call Now Button