Ceza Hukuku Nedir?

Yazı İçeriği

Kamu hukuku kapsamında kalan ve suç oluşturan eylemler ile bu eylemlere karşılık uygulanacak yaptırımları düzenleyen bir hukuk dalıdır.

 

Suç nedir?

Hukuk terminolojisine göre suç, toplumsal düzenin devamı açısından korunması gereken hukuki değerlerin ihlali anlamına gelmektedir. Ancak bir “suç”tan bahsedilebilmesi için bunun Türk Ceza Kanununda veya  ceza hükmü içeren özel kanunlarda açıkça belirtilmesi gerekir. Dolayısıyla Kanunlarda suç olarak tanımlanmayan veya belirtilmeyen eylemler hukuki terminolojide “suç” olarak nitelendirilemeyecektir.

 

Ceza nedir?

Ceza ise en genel anlamıyla suç karşılığında yargı kararı ile ifade eder. Ceza Hukuku kapsamında suç işlemiş kişiye ceza, Kanunlarla belirtildiği ölçüde ve süreçte yargı tarafından verilir.

 

Ceza Yargılamasında Süreç

Ceza yargılamalarında, başka bir ifadeyle ceza davalarında süreç esasen soruşturma ile başlar. Toplumumuzda hatalı olarak “ceza davası açmak” olarak bilinse de kişilerin doğrudan ceza davası açma hakları yoktur.

Bir suçtan haberdar olunması ya da zarar görülmesi durumunda kişiler şikayetçi olmak suretiyle süreci başlatabilirler ancak o konu hakkında iddianame düzenleme yani dava açma yetkisi Cumhuriyet Savcılarındadır.

Dolayısıyla Türk Hukukunda Ceza Yargılaması, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ile başlar ki bu aşamada Ceza Muhakemesi Kanununda soruşturma aşaması olarak belirtilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma aşaması sonrası ise Ceza Muhakemesi Kanununda kovuşturma aşaması olarak belirtilen Mahkeme ve yargılama aşaması başlar.

 

Sulh Ceza Hakimliği

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre Sulh Ceza Hakimliklerinin görevi aşağıdaki şekildedir:

Gözlem altına alma kararı (CMK m.74),

İç beden muayenesi ve vücuttan örnek alma kararı (CMK m.75),

Moleküler genetik inceleme kararı (CMK m.78),

Yakalama kararına itiraz (CMK m.91/5),

Gözaltına alma kararına itiraz (CMK m.91/5),

Tutuklama kararı ve tutuklamaya itirazın incelenmesi (CMK m.100 – m.101),

Adli arama kararı (CMK m.78),

Önleme araması kararı (Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu m.9/1)

Elkoyma kararı (m.123-134),

Adli kontrol kararı (CMK m.109- m.110),

Müdafinin dosya inceleme yetkisinin kısıtlanması kararı (CMK m.153/2),

Soruşturma dosyası ile ilgili yayın yasağı kararı (Basın Kanunu m.3/2’ye göre hükmedilmektedir.)

Diğer sulh ceza hâkimliklerince verilen kararları itiraz mercii olarak incelemek,

Cumhuriyet savcılığı tarafından verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararını itiraz mercii olarak incelemek,

Cumhuriyet savcılarınca verilen kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin kararlarını itiraz mercii olarak incelemek,

İdareler tarafından verilen idari yaptırımlara karşı, kanunların öngördüğü durumlarda başvuru mercii olarak karar vermek.

 

Asliye Ceza Mahkemesi

5235 sayılı Kanunun 11.maddesine göre Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, sulh ceza hâkimliği ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır.

Vergi kaçakçılığı,

İhaleye fesat karıştırma,

Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak,

Kastan adam yaralama ve taksirle yaralama suçları,

Cinsel taciz ve cinsel saldırı suçları,

Tehdit ve şantaj suçu,

Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma,

Hakaret,

Hırsızlık,

Mala zarar verme,

Gürültüye neden olma,

Basit dolandırıcılık suçu

 

Ağır Ceza Mahkemesi

5235 sayılı Kanunun 12.maddesine göre

Türk Ceza Kanununda yer alan

yağma (m. 148), irtikâp (m. 250/1 ve 2),

resmî belgede sahtecilik (m. 204/2),

nitelikli dolandırıcılık (m. 158),

hileli iflâs (m. 161) suçları,

Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 324, 325 ve 332 nci maddeler hariç)

ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir.

 

Ofisimiz

Ceza Hukuku, tıpkı hukukun diğer alanları gibi, birçok Kanun ve Yönetmeliği içeren kapsamlı mevzuat ile benzer konularda daha önce verilmiş emsal yargı kararlarının irdelenmesini gerektirir.

Ceza Hukuku gibi özellikle uzmanlık gerektiren alanlardaki yargılama süreçlerinde yapılan hata veya ihmaller telafisi imkânsız zararların oluşmasına sebep olacaktır. Bu sebeple tüm hak ve yetkilerinizin titizlikle korunabilmesi bakımından alanında uzman ve deneyimli avukatlardan hizmet almak sizin yararınıza olacaktır.

Ofisimiz, alanında uzman ve deneyimli avukatları ve olası uyuşmazlıkları ortaya çıkmadan engellemeyi amaç edinmiş vizyonuyla Ceza Hukukundaki ihtiyaçlarınıza hızlı ve en doğru cevabı verecek çözümler üretmektedir.

Hukuk Büromuz Hakkında
Hukuk ofisimiz müvekkillerine yalnızca dava vekilliği hizmeti sunmamakta, olası uyuşmazlıkları ortaya çıkmadan engellemeyi amaç edinmiş vizyonuyla müvekkillerini hak ve menfaatleri konusunda en doğru biçimde yönlendirerek ülkemizde hukuk okur yazarlığı konusunda bilinç oluşturulmasını amaçlamaktadır.
Son Eklenen Yazılar
Sosyal Medya

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec 

NFT Collections
Connected with us
Call Now Button