Tüketici Hukuku Nedir?

Yazı İçeriği

Tüketici Hukuku, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında “kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları” ele almaktadır.

 

Tüketici ve Tüketici İşlemi

6502 sayılı TKHK kapsamında; Tüketici, “Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi” Tüketici İşlemi ise “Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi”ni ifade etmektedir.

 

Tüketici Davaları – Tüketici Hukukuna İlişkin Uygulamalar

  • Tüketici Hakem Heyetlerinde Yapılacak İş ve İşlemler
  • Hakem Heyeti Kararlarının İptali Davaları
  • Ayıplı Mal ve Ayıplı Hizmetlerden Doğan Davalar
  • Abonelik Sözleşmelerinden Doğan Davalar
  • Tüketici Kredilerinden Doğan Davalar
  • Paket Tür Sözleşmelerine İlişkin Davalar
  • Mesafeli Sözleşmelerden (e-Ticaret vs.) Doğan Davalar
  • Devre Tatil, Devre Mülk Sözleşmelerine İlişkin Davalar

 

Ofisimiz

Tüketici Hukuku, tıpkı hukukun diğer alanları gibi, birçok Kanun ve Yönetmeliği içeren kapsamlı mevzuat ile benzer konularda daha önce verilmiş emsal yargı kararlarının irdelenmesini gerektirir.

Tüketici Hukuku gibi özellikle uzmanlık gerektiren alanlardaki yargılama süreçlerinde yapılan hata veya ihmaller telafisi imkânsız zararların oluşmasına sebep olacaktır. Bu sebeple tüm hak ve yetkilerinizin titizlikle korunabilmesi bakımından alanında uzman ve deneyimli avukatlardan hizmet almak sizin yararınıza olacaktır.

Ofisimiz, alanında uzman ve deneyimli avukatları ve olası uyuşmazlıkları ortaya çıkmadan engellemeyi amaç edinmiş vizyonuyla Tüketici Hukukunda ihtiyaçlarınıza hızlı ve en doğru cevabı verecek çözümler üretmektedir.

Hukuk Büromuz Hakkında
Hukuk ofisimiz müvekkillerine yalnızca dava vekilliği hizmeti sunmamakta, olası uyuşmazlıkları ortaya çıkmadan engellemeyi amaç edinmiş vizyonuyla müvekkillerini hak ve menfaatleri konusunda en doğru biçimde yönlendirerek ülkemizde hukuk okur yazarlığı konusunda bilinç oluşturulmasını amaçlamaktadır.
Son Eklenen Yazılar
Sosyal Medya

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec 

NFT Collections
Connected with us
Call Now Button