Patent Vekilliği Nedir?

Yazı İçeriği

Patent Vekili, Türk Patent ve Marka Kurumu Vekiller Siciline kayıtlı; üçüncü kişiler adına patent/faydalı model, tasarım, entegre devre topoğrafyaları başvurusu yapmaya yetkili kişilerdir.

Patent ve Faydalı Model nedir?

Patent/faydalı model sahibine, üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme amacıyla tanınan tekel haklarıdır.

Tasarım nedir?

Kanundaki genel tanımıyla tasarım; ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür.

Patent/Faydalı Model tescili nedir?

Patent/Faydalı Model tescili, buluşun Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tutulan resmi sicile kayıt edilmesidir. Bir buluş tescil edildiğinde 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde korunabilir hale gelmektedir.

Patent/Faydalı Model tescili neden gereklidir?

ARGE faaliyetleri sonucunda gerçekleştirilen buluşların noterde kayıt altına alınması başta olmak üzere diğer basit ispat şekilleri etkin bir koruma sağlamamaktadır. Nitekim tescili yapılan patent ya da faydalı model başvuruları sahibine Sınai Mülkiyet Kanunu nezdinde oldukça geniş hak ve yetkiler bahşetmektedir.

Tasarım tescili nedir?

Tasarım tescili, tasarımın Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tutulan resmi sicile kayıt edilmesidir. Bir tasarım tescil edildiğinde 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde korunabilir hale gelmektedir.

Tasarım tescili neden gereklidir?

Yeni ve ayırt edici niteliği haiz tasarımların teknik çizimlerinin noterde kayıt ettirilmesi başta olmak üzere diğer basit ispat şekilleri etkin bir koruma sağlamamaktadır. Nitekim TürkPatent nezdinde tescil ettirilen tasarımlar sahibine, Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde, oldukça geniş hak ve yetkilerin bulunduğu 25 yıllık uzun koruma süresi bahşetmektedir.

Patent Vekilliği Hizmetleri

  • Patent/Faydalı Model, Tasarım, Entegre Devre Topoğrafyaları Başvuruları Öncesi Ön Araştırma ve Raporlama Hizmetleri
  • TÜRKPATENT Nezdinde Patent/Faydalı Model, Tasarım, Entegre Devre Topoğrafyalar Başvuruları ve Başvuruların Takibi
  • Başvurulara İlişkin Kurum Kararlarına İtiraz İşlemleri
  • Başvurulara Yapılan İtirazları Cevaplama, Yayımlanan Başvurulara veya Tescillere İtiraz Hizmetleri
  • Patent/Faydalı Modellere İlişkin Yıllık Ücretlerin Takibi ve Bildirimi Hizmetleri
  • Patent/Faydalı Model ve Tasarımlarla İlgili Yenileme Tarihleri Takibi ve Bildirimi Hizmetleri
  • Başvuru Sahiplerinin Unvan, Adres ve Sair Bilgilerinin Değiştirilmesi Hizmetleri
Hukuk Büromuz Hakkında
Hukuk ofisimiz müvekkillerine yalnızca dava vekilliği hizmeti sunmamakta, olası uyuşmazlıkları ortaya çıkmadan engellemeyi amaç edinmiş vizyonuyla müvekkillerini hak ve menfaatleri konusunda en doğru biçimde yönlendirerek ülkemizde hukuk okur yazarlığı konusunda bilinç oluşturulmasını amaçlamaktadır.
Son Eklenen Yazılar
Sosyal Medya

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec 

NFT Collections
Connected with us
Call Now Button